FANDOM


Arka Przymierza (hebr. ארון הברית aron habrit) Skrzynia z drewna akacjowego o wymiarach długość dwa i pół łokcia ,wysokość półtora łokcia, szerokość półtora łokcia. Wyłożona złotymi blachami zarówno zewnątrz jak i wewnątrz. Wewnątrz Arki przechowywano Kamienne Tablice z Dekalogiem wręczone Mojżeszowi na Górze Synaj, Dzban z Manną i Laska Arona. Jest jedynym dozwolonym, fizycznym obiektem kultu w Judaizmie.

Arka w BibliiEdytuj

  1. Księga Powtórzonego Prawa 10:10-22. Budowa i wygląd arki przymierza
  2. Księga Wyjścia 26:33 Arka przechowywana była w namiocie w Miejscu Najświętszym
  3. Druga Księga Kronik 5:1-7. Po wybudowaniu przez Salomona świątyni w Jerozolimie właśnie to miejsce stało się domem dla arki.
  4. Księga Jozuego 1:1-4 W czasie zdobywania Jerycha kapłani nieśli arkę za wojownikami
  5. Pierwsza Księga Samuela rozdziały od 4 do 6 opisują zdobycie arki przez Filistynów.
  6. Pierwszej Księga Kronik rozdziały od 13 do 16 opisują sprowadzenie arki do Jerozolimy
  7. W Drugiej Księdze Machabejskiej mowa jest o ukryciu arki przez proroka Jeremiasza w pobliżu Góry Nebo
  8. Arka przymierza wymieniona jest w Księdze Objawienia 11:19, znajduje się tam w niebiańskim sanktuarium Boga.

Opis budowy ArkiEdytuj

Księga Wyjścia 25:10 (Biblia Tysiąclecia)

I uczynią arkę z drzewa akacjowego; jej długość będzie wynosiła dwa i pół łokcia; jej wysokość półtora łokcia i jej szerokość półtora łokcia. I pokryjesz ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynisz na niej dokoła złote wieńce. Odlejesz do niej cztery pierścienie ze złota i przymocujesz je do czterech jej krawędzi: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa do drugiego jej boku. Rozkażesz zrobić drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. I włożysz drążki te do pierścieni po obu bokach arki celem przenoszenia jej. Drążki pozostaną w pierścieniach arki i nie będą z nich wyjmowane. I włożysz do arki Świadectwo, które dam tobie. I uczynisz przebłagalnię ze szczerego złota: długość jej wynosić będzie dwa i pół łokcia, szerokość zaś półtora łokcia; dwa też cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni. Jednego cheruba uczynisz na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na końcach górnych. Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnię, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu.I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów. Umieścisz przebłagalnię na wierzchu arki, w arce zaś złożysz Świadectwo, które dam tobie. Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad Arką Świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom.

Teorie dotyczące miejsca ukrycia ArkiEdytuj

Promienie

Moc Arki Przymierza w filmie Poszukiwacze zaginionej Arki

Jest wiele jeszcze teorii na okoliczności skradzenia lub zaginięcia Arki. Mogła zginąć podczas najazdu na Jerozolimę Nabuchodonozora II, babilońskiego władcy, w latach 587-586 p.n.e. Niektórzy uważają, iż prorok Jeremiasz ukrył ją na Górze Nebo. Jeszcze inni, że król Jozjasz (639-609 p.n.e.) schronił ją na Wzgórzu Świątynnym tuż obok świętego miejsca świątyni. Są tacy, którzy przyjmują za prawdziwą, legendę o zabraniu Arki na wygnanie do niewoli babilońskiej przez króla Jojakina (Jechoniasza). Najbardziej niejasny wydaje się pogląd, że Arkę ukryto pod pomieszczeniem, w którym składowano drewno przeznaczone na ogień płonący na ołtarzu w świątyni. Arabowie zapisali w swoich kronikach, iż skrzynia została zabrana do ich kraju dla bezpieczeństwa. W czasie wypraw krzyżowych była ona przedmiotem poszukiwań Templariuszy. Krzyże tego zakonu znajdują się również nad jeziorem Tana. Możliwe, że Templariusze odkryli w podziemiach Świątyni Salomona Arkę i wykonali jej cztery kopie. Czyżby rzekoma Arka Przymierza w Etiopii to tylko wierna kopia? Resztę falsyfikatów mogli wywieźć do Francji, największego skupiska tych zakonników. Gdy Rzymianie zburzyli Drugą Świątynię we wrześniu 70 roku n.e. Arka podobno została wywieziona podziemnymi tunelami prowadzącymi na wschód ponad 30 km, aż do Kumran, gdzie można było ją ukryć. Ciekawe jest stwierdzenie niektórych ludzi wskazujących miejsce spoczywania Arki w podziemiach Watykanu.

Moc Arki i straszliwa wizja reżysera jej otwarcia Edytuj

W pierwszej części trylogii pod koniec filmu naziści otwierają Arkę Przymierza i ku rozczarowaniu Belloqa znajdują tam jedynie piasek; tablice z przykazaniami nie przetrwały tylu stuleć. Ze skrzyni wylatują duchy, które na oczach nazistów zmieniają swój piękny wygląd na kościotrupy. Od tego momentu Arka morduje ludzi w brutalny sposób: twarz Tohta się (rozlała?) rozpuściła, głowa Dietricha zostaje wysuszona, a Belloq eksplodował (w czasie jego śmierci można zobaczyć, jak jego ręce odpadają). Indiana przeżywa całą akcję, ponieważ kazał Marion zamknąć oczy.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.