FANDOM


Poniżej znajduje się spis zdefiniowanych na tej wiki grup użytkowników, z wyszczególnieniem przydzielonych im uprawnień. Sprawdź stronę z dodatkowymi informacjami o uprawnieniach.

GrupaUprawnienia
(wszyscy)
 • View report of used special tags (tagsreport)
 • Can create article comments (commentcreate)
 • Can upload videos (videoupload)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Edycja stron (edit)
 • Geokodowanie (geocode)
 • Możesz edytować swoje ustawienia (editmyoptions)
 • Pozwala na przeglądanie strony specjalnej Specialna:Podpowiedzi oraz podstrony, które zawierają listy artykułów i szablonów wymagających uwagi współtwórców. (insights)
 • Tworzenie kont użytkowników (createaccount)
 • Tworzenie stron (nie będących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Widoczność zakładki „Edytuj” dla stron, które można edytować korzystając z formularza (viewedittab)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • Zmiana nazwy użytkownika (renameuser)
 • createnewwiki (createnewwiki)
 • portabilitydashboard (portabilitydashboard)
authenticated
(lista członków grupy)
 • Oficjalne konto zweryfikowane jako należące np. do znanej osoby, czy producenta gry (authenticated)
Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy
 • Dostęp do czynności zabezpieczonych pytaniem o treść obrazka lub rozwiązanie zadania, z pominięciem tego zabezpieczenia (skipcaptcha)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
Boty
(lista członków grupy)
 • Dostęp do czynności zabezpieczonych pytaniem o treść obrazka lub rozwiązanie zadania, z pominięciem tego zabezpieczenia (skipcaptcha)
 • Drobne zmiany na stronach dyskusji użytkowników nie włączają powiadomienia o nowej wiadomości (nominornewtalk)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
 • Flags user as exempt from welcome tool messages (welcomeexempt)
 • Oznaczanie edycji jako wykonanych automatycznie (bot)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • Zwiększony limit w zapytaniach, wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy Boty
bot-global
(lista członków grupy)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Flags user as exempt from welcome tool messages (welcomeexempt)
 • Oznaczanie edycji jako wykonanych automatycznie (bot)
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • first-edit-dialog-exempt (first-edit-dialog-exempt)
Biurokraci
(lista członków grupy)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów, adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Możliwość dodawania do grup: Biurokraci, rollback, Administratorzy oraz Moderatorzy treści
 • Możliwość usuwania z grup: rollback, Administratorzy, Boty oraz Moderatorzy treści
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy Biurokraci
Moderatorzy czatu
(lista członków grupy)
 • Może wyrzucać i blokować użytkowników czatu (chatmoderator)
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy Moderatorzy czatu
CheckUser
(lista członków grupy)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
Moderatorzy treści
(lista członków grupy)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzonych” (patrol)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji, bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Szybkie wycofanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował jakąś stronę (rollback)
 • Usuwanie komentarzy (commentdelete)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i dostęp do edycji zabezpieczonych stron (protect)
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy Moderatorzy treści
Sprawdzający treść
(lista członków grupy)
 • Udostępnia narzędzia przeglądu treści (content-review)
 • Możliwość dodawania do grupy Sprawdzający treść
 • Możliwość usuwania z grupy Sprawdzający treść
Członkowie Zespołu Treści
(lista członków grupy)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Bypass all abusefilters (abusefilter-bypass)
 • Can delete videos (specialvideosdelete)
 • Can edit wall posts (walledit)
 • Can move article comments (commentmove)
 • Can move wall messages (wallmessagemove)
 • Can upload videos (videoupload)
 • Cannot be blocked (unblockable)
 • Dostęp do Panelu Administratora (admindashboard)
 • Dostęp do czynności zabezpieczonych pytaniem o treść obrazka lub rozwiązanie zadania, z pominięciem tego zabezpieczenia (skipcaptcha)
 • Edycja blogów (blog-articles-edit)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
 • Edycja wyglądu wiki przy użyciu Kreatora motywu. (themedesigner)
 • Edycja zarchiwizowanych stron dyskusji (editwallarchivedpages)
 • Edytowanie komentarzy (commentedit)
 • Exempt from site-wide action restrictions (protectsite-exempt)
 • Flags user as exempt from welcome tool messages (welcomeexempt)
 • Geokodowanie (geocode)
 • Has admin access to the forums (forumadmin)
 • Import stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Import stron z innych wiki (import)
 • Kasowanie wątków na Tablicy Wiadomości (walladmindelete)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach (reupload-shared)
 • Ma dostęp do panelu analitycznego (analytics)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Może przełączać rozszerzenia dostępne na Specjalna:Rozszerzenia wiki (wikifeatures)
 • Może wyświetlać edycje użytkownika w całej sieci Fandomu (lookupcontribs)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście automatycznych blokad proxy (proxyunbannable)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów, adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji, bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przenoszenie blogów (blog-articles-move)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Quickly revert and delete spam and vandalism (quicktools)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Szybkie wycofanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował jakąś stronę (rollback)
 • Tworzenie stron (nie będących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Udostępnia kreator pozwalający na konwersję nieprzenośnych infoboksów na nową składnię (templatedraft)
 • Umożliwia czyszczenie profili użytkowników jednym kliknięciem (clearuserprofile)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Usuwanie komentarzy (commentdelete)
 • Usuwanie komentarzy pod artykułami na blogach (blog-comments-delete)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Usuwanie wątków z Tablicy Wiadomości (wallremove)
 • Użytkownik nie może zdobywać punktów za odznaczenia (achievements-exempt)
 • Wyłączony z blokad Phalanx (phalanxexempt)
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Włączanie komentarzy do blogów (blog-comments-toggle)
 • Zabezpieczanie wpisów na blogach (blog-articles-protect)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i dostęp do edycji zabezpieczonych stron (protect)
 • Zwiększony limit w zapytaniach, wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • curatedcontent (curatedcontent)
 • editinterfacetrusted (editinterfacetrusted)
 • schedule-update-special-pages (schedule-update-special-pages)
Wolontariusze treści
(lista członków grupy)
 • Can delete videos (specialvideosdelete)
 • Can move article comments (commentmove)
 • Dostęp do Panelu Administratora (admindashboard)
 • Dostęp do czynności zabezpieczonych pytaniem o treść obrazka lub rozwiązanie zadania, z pominięciem tego zabezpieczenia (skipcaptcha)
 • Edycja blogów (blog-articles-edit)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
 • Edycja wyglądu wiki przy użyciu Kreatora motywu. (themedesigner)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach (reupload-shared)
 • Może przełączać rozszerzenia dostępne na Specjalna:Rozszerzenia wiki (wikifeatures)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Nie dotyczą go ograniczenia czarnej listy zabronionych tytułów stron (tboverride)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Przenoszenie blogów (blog-articles-move)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Włączanie komentarzy do blogów (blog-comments-toggle)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i dostęp do edycji zabezpieczonych stron (protect)
 • batchmove (batchmove)
 • curatedcontent (curatedcontent)
 • pageviews (pageviews)
 • wikianavlocal (wikianavlocal)
 • wteditimagelist (wteditimagelist)
council
(lista członków grupy)
 • Zezwala na dostęp do Community Council Wiki (council)
News and Stories Wordpress access
(lista członków grupy)
 • fandom-admin (fandom-admin)
Globalni moderatorzy Dyskusji
(lista członków grupy)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Dostęp do Panelu Administratora (admindashboard)
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy Globalni moderatorzy Dyskusji
Helperzy
(lista członków grupy)
 • Allows access to Special:GameGuidesContent (gameguidescontent)
 • Allows access to Special:InterwikiEdit (InterwikiEdit)
 • Allows access to Special:Newwikis (newwikislist)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie wysyłania wiadomości przez użytkownika (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Bypass all abusefilters (abusefilter-bypass)
 • Can archive wall posts (wallarchive)
 • Can delete videos (specialvideosdelete)
 • Can delete wall messages with one click (wallfastadmindelete)
 • Can edit the old, archived forums (forumoldedit)
 • Can edit wall posts (walledit)
 • Can move article comments (commentmove)
 • Can move wall messages (wallmessagemove)
 • Cannot be blocked (unblockable)
 • Dostęp do Panelu Administratora (admindashboard)
 • Dostęp do czynności zabezpieczonych pytaniem o treść obrazka lub rozwiązanie zadania, z pominięciem tego zabezpieczenia (skipcaptcha)
 • Dostęp do zarządzania (Semantyczna MediaWiki) (smw-admin)
 • Edit access to maintain allowed regular expressions and patterns (Semantic MediaWiki) (smw-patternedit)
 • Edycja blogów (blog-articles-edit)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików JS innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
 • Edycja wyglądu wiki przy użyciu Kreatora motywu. (themedesigner)
 • Edycja zarchiwizowanych stron dyskusji (editwallarchivedpages)
 • Edytowanie komentarzy (commentedit)
 • Edytowanie profili innych użytkowników (editprofilev3)
 • Edytowanie strony na wielu wiki na raz (multiwikiedit)
 • Exempt from site-wide action restrictions (protectsite-exempt)
 • Flags user as exempt from welcome tool messages (welcomeexempt)
 • Geokodowanie (geocode)
 • Has admin access to the forums (forumadmin)
 • Import stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Kasowanie wątków na Tablicy Wiadomości (walladmindelete)
 • Kontroluj zachowanie memcached przez parametry żądania (mcachepurge)
 • Limit actions that can be preformed for some groups for a limited time (protectsite)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach (reupload-shared)
 • Ma dostęp do panelu analitycznego (analytics)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Może przełączać rozszerzenia dostępne na Specjalna:Rozszerzenia wiki (wikifeatures)
 • Może wyrzucać i blokować użytkowników czatu (chatmoderator)
 • Może wyświetlać Staff-Log (stafflog)
 • Może wyświetlać działania adresów IP na wszystkich wiki (multilookup)
 • Może wyświetlać edycje użytkownika w całej sieci Fandomu (lookupcontribs)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Nie dotyczą go ograniczenia czarnej listy zabronionych tytułów stron (tboverride)
 • Nie pokazywać nazwy użytkownika w komunikatach o blokadzie (hideblockername)
 • Obejście automatycznych blokad proxy (proxyunbannable)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów, adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzonych” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji, bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Przeglądanie ustawień preferencji użytkowników (lookupuser)
 • Przenoszenie blogów (blog-articles-move)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (renameprofilev3)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Quickly revert and delete spam and vandalism (quicktools)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Szybkie wycofanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował jakąś stronę (rollback)
 • Tworzenie stron (nie będących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Udostępnia Special:SendEmail (access-sendemail)
 • Udostępnia kreator pozwalający na konwersję nieprzenośnych infoboksów na nową składnię (templatedraft)
 • Umożliwia czyszczenie profili użytkowników jednym kliknięciem (clearuserprofile)
 • Umożliwia dostęp do Specjalna:Discussions (specialdiscussions)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Umożliwia tworzenie i edytowanie platynowych odznaczeń (platinum)
 • Usuwanie awatarów użytkowników (removeavatar)
 • Usuwanie komentarzy (commentdelete)
 • Usuwanie komentarzy pod artykułami na blogach (blog-comments-delete)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron użytkowników (deleteprofilev3)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Usuwanie wielu stron na jednej wiki lub jednej strony na wielu wiki (multidelete)
 • Usuwanie wątków z Tablicy Wiadomości (wallremove)
 • Użytkownik może wysłać prośbę o zrzut bazy danych na żądanie za pomocą Specjalna:Statystyka (dumpsondemand)
 • Użytkownik nie może zdobywać punktów za odznaczenia (achievements-exempt)
 • Wyłączony z blokad Phalanx (phalanxexempt)
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Włączanie komentarzy do blogów (blog-comments-toggle)
 • Zabezpieczanie wpisów na blogach (blog-articles-protect)
 • Zarządzenie globalnymi blokadami i filtrami spamu (phalanx)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i dostęp do edycji zabezpieczonych stron (protect)
 • Znajdowanie stron na wielu wiki (multiwikifinder)
 • Zobacz Specjalna:Rejestr dyskusji (specialdiscussionslog)
 • Zwiększony limit w zapytaniach, wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • canremovemap (canremovemap)
 • createwikilimitsexempt (createwikilimitsexempt)
 • curatedcontent (curatedcontent)
 • edithub (edithub)
 • editinterfacetrusted (editinterfacetrusted)
 • first-edit-dialog-exempt (first-edit-dialog-exempt)
 • forum (forum)
 • performancestats (performancestats)
 • protectsite-nolimit (protectsite-nolimit)
 • restricted_promote (restricted_promote)
 • schedule-update-special-pages (schedule-update-special-pages)
 • taskmanager (taskmanager)
 • tasks-user (tasks-user)
 • Możliwość dodawania do grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, Moderatorzy treści, Moderatorzy czatu oraz Moderatorzy dyskusji
 • Możliwość usuwania z grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, Moderatorzy treści, Moderatorzy czatu oraz Moderatorzy dyskusji
Kontrolerzy obrazów
(lista członków grupy)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji, bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
Administrator narzędzia Wniosku o bycie zapomnianym
(lista członków grupy)
 • requesttobeforgotten (requesttobeforgotten)
restricted-login
(lista członków grupy)
 • login-restrict-facebook (login-restrict-facebook)
 • login-restrict-username-password (login-restrict-username-password)
 • password-reset-restrict (password-reset-restrict)
restricted-login-auto
 • login-restrict-facebook (login-restrict-facebook)
 • login-restrict-username-password (login-restrict-username-password)
 • password-reset-restrict (password-reset-restrict)
restricted-login-exempt
(lista członków grupy)
rollback
(lista członków grupy)
 • Szybkie wycofanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował jakąś stronę (rollback)
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy rollback
Spam Obliteration and Prevention
(lista członków grupy)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie wysyłania wiadomości przez użytkownika (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Can archive wall posts (wallarchive)
 • Can delete videos (specialvideosdelete)
 • Can delete wall messages with one click (wallfastadmindelete)
 • Can edit wall posts (walledit)
 • Can move article comments (commentmove)
 • Can move wall messages (wallmessagemove)
 • Cannot be blocked (unblockable)
 • Dostęp do Panelu Administratora (admindashboard)
 • Dostęp do czynności zabezpieczonych pytaniem o treść obrazka lub rozwiązanie zadania, z pominięciem tego zabezpieczenia (skipcaptcha)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
 • Edycja zarchiwizowanych stron dyskusji (editwallarchivedpages)
 • Edytowanie komentarzy (commentedit)
 • Edytowanie profili innych użytkowników (editprofilev3)
 • Exempt from site-wide action restrictions (protectsite-exempt)
 • Flags user as exempt from welcome tool messages (welcomeexempt)
 • Kasowanie wątków na Tablicy Wiadomości (walladmindelete)
 • Kontroluj zachowanie memcached przez parametry żądania (mcachepurge)
 • Limit actions that can be preformed for some groups for a limited time (protectsite)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach (reupload-shared)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Może wyrzucać i blokować użytkowników czatu (chatmoderator)
 • Może wyświetlać działania adresów IP na wszystkich wiki (multilookup)
 • Może wyświetlać edycje użytkownika w całej sieci Fandomu (lookupcontribs)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Nie dotyczą go ograniczenia czarnej listy zabronionych tytułów stron (tboverride)
 • Nie pokazywać nazwy użytkownika w komunikatach o blokadzie (hideblockername)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów, adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji, bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (renameprofilev3)
 • Quickly revert and delete spam and vandalism (quicktools)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Szybkie wycofanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował jakąś stronę (rollback)
 • Tworzenie stron (nie będących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Udostępnia kreator pozwalający na konwersję nieprzenośnych infoboksów na nową składnię (templatedraft)
 • Umożliwia czyszczenie profili użytkowników jednym kliknięciem (clearuserprofile)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie komentarzy (commentdelete)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron użytkowników (deleteprofilev3)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Usuwanie wielu stron na jednej wiki lub jednej strony na wielu wiki (multidelete)
 • Usuwanie wątków z Tablicy Wiadomości (wallremove)
 • Użytkownik nie może zdobywać punktów za odznaczenia (achievements-exempt)
 • Wyłączony z blokad Phalanx (phalanxexempt)
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Zarządzenie globalnymi blokadami i filtrami spamu (phalanx)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i dostęp do edycji zabezpieczonych stron (protect)
 • Znajdowanie stron na wielu wiki (multiwikifinder)
 • Zobacz Specjalna:Rejestr dyskusji (specialdiscussionslog)
 • Zwiększony limit w zapytaniach, wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • editinterfacetrusted (editinterfacetrusted)
 • first-edit-dialog-exempt (first-edit-dialog-exempt)
 • taskmanager (taskmanager)
 • tasks-user (tasks-user)
 • Może dodać własne konto do grup: rollback, Boty oraz Administratorzy
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grup: rollback, Boty, Administratorzy oraz Biurokraci
FANDOM Staff
(lista członków grupy)
 • Allows access to Special:AbTesting (abtestpanel)
 • Allows access to Special:GameGuidesContent (gameguidescontent-switchforadmins)
 • Allows access to Special:GameGuidesContent (gameguidescontent)
 • Allows access to Special:InterwikiEdit (InterwikiEdit)
 • Allows access to Special:MiniEditorDemo (minieditor-specialpage)
 • Allows access to Special:Newwikis (newwikislist)
 • Allows access to Special:WhereIsExtension (WhereIsExtension)
 • Blokowanie i odblokowywanie bazy danych (siteadmin)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie wysyłania wiadomości przez użytkownika (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Bypass all abusefilters (abusefilter-bypass)
 • Can archive wall posts (wallarchive)
 • Can delete videos (specialvideosdelete)
 • Can delete wall messages with one click (wallfastadmindelete)
 • Can edit the old, archived forums (forumoldedit)
 • Can edit wall posts (walledit)
 • Can export comments as a CSV file (commentcsv)
 • Can move article comments (commentmove)
 • Can move wall messages (wallmessagemove)
 • Cannot be blocked (unblockable)
 • Dostęp do Panelu Administratora (admindashboard)
 • Dostęp do czynności zabezpieczonych pytaniem o treść obrazka lub rozwiązanie zadania, z pominięciem tego zabezpieczenia (skipcaptcha)
 • Dostęp do zarządzania (Semantyczna MediaWiki) (smw-admin)
 • Edit Forum board information (boardedit)
 • Edit access to maintain allowed regular expressions and patterns (Semantic MediaWiki) (smw-patternedit)
 • Edycja blogów (blog-articles-edit)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików JS innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
 • Edycja wyglądu wiki przy użyciu Kreatora motywu. (themedesigner)
 • Edycja zarchiwizowanych stron dyskusji (editwallarchivedpages)
 • Edytowanie komentarzy (commentedit)
 • Edytowanie profili innych użytkowników (editprofilev3)
 • Edytowanie strony na wielu wiki na raz (multiwikiedit)
 • Exempt from site-wide action restrictions (protectsite-exempt)
 • Flags user as "Wikia Staff" on wall posts (wallshowwikiaemblem)
 • Flags user as exempt from welcome tool messages (welcomeexempt)
 • Geokodowanie (geocode)
 • Has admin access to the forums (forumadmin)
 • Import stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Kasowanie wątków na Tablicy Wiadomości (walladmindelete)
 • Kontroluj zachowanie memcached przez parametry żądania (mcachepurge)
 • Limit actions that can be preformed for some groups for a limited time (protectsite)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach (reupload-shared)
 • Ma dostęp do panelu analitycznego (analytics)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Może przełączać rozszerzenia dostępne na Specjalna:Rozszerzenia wiki (wikifeatures)
 • Może wyrzucać i blokować użytkowników czatu (chatmoderator)
 • Może wyświetlać Staff-Log (stafflog)
 • Może wyświetlać działania adresów IP na wszystkich wiki (multilookup)
 • Może wyświetlać edycje użytkownika w całej sieci Fandomu (lookupcontribs)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Nie dotyczą go ograniczenia czarnej listy zabronionych tytułów stron (tboverride)
 • Nie pokazywać nazwy użytkownika w komunikatach o blokadzie (hideblockername)
 • Obejście automatycznych blokad proxy (proxyunbannable)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów, adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzonych” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji, bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Preview how a wiki mainpage looks in the Game Guides app (gameguidespreview)
 • Przeglądanie ustawień preferencji użytkowników (lookupuser)
 • Przenoszenie blogów (blog-articles-move)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (renameprofilev3)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Rozmawiaj z innymi użytkownikami za pomocą czatu (chat)
 • Send messages to all the wikis (messagetool)
 • Szybkie wycofanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował jakąś stronę (rollback)
 • Tworzenie kont użytkowników (createaccount)
 • Udostępnia Specjalna:ImageServingTest (imageservingtest)
 • Udostępnia Special:SendEmail (access-sendemail)
 • Udostępnia kreator pozwalający na konwersję nieprzenośnych infoboksów na nową składnię (templatedraft)
 • Umożliwia czyszczenie profili użytkowników jednym kliknięciem (clearuserprofile)
 • Umożliwia dostęp do Specjalna:Discussions (specialdiscussions)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Umożliwia tworzenie i edytowanie platynowych odznaczeń (platinum)
 • Umożliwia włączanie, przeglądanie i zarządzanie blokadami opartymi o e-mail (phalanxemailblock)
 • Update Sponsored Videos in the Game Guides app (gameguidessponsored)
 • Uruchomić zadanie z kolejki zadań przez interfejs API (runjob)
 • Ustawianie domyślnej skórki na wiki (setadminskin)
 • Usuwanie awatarów użytkowników (removeavatar)
 • Usuwanie komentarzy (commentdelete)
 • Usuwanie komentarzy pod artykułami na blogach (blog-comments-delete)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron użytkowników (deleteprofilev3)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Usuwanie wielu stron na jednej wiki lub jednej strony na wielu wiki (multidelete)
 • Usuwanie wątków z Tablicy Wiadomości (wallremove)
 • Użytkownik ma prawa pracownika Fandomu na czacie (chatstaff)
 • Użytkownik może wysłać prośbę o zrzut bazy danych na żądanie za pomocą Specjalna:Statystyka (dumpsondemand)
 • Użytkownik nie może zdobywać punktów za odznaczenia (achievements-exempt)
 • Wyłączony z blokad Phalanx (phalanxexempt)
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Włączanie komentarzy do blogów (blog-comments-toggle)
 • Zabezpieczanie wpisów na blogach (blog-articles-protect)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • Zarządzanie sponsorowanymi odznaczeniami. (sponsored-achievements)
 • Zarządzenie globalnymi blokadami i filtrami spamu (phalanx)
 • Zawsze pokazuj polecane filmy (showfeaturedvideo)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i dostęp do edycji zabezpieczonych stron (protect)
 • Znajdowanie stron na wielu wiki (multiwikifinder)
 • Zobacz Specjalna:Rejestr dyskusji (specialdiscussionslog)
 • Zwiększony limit w zapytaniach, wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • becp_user (becp_user)
 • cacheepoch (cacheepoch)
 • canremovemap (canremovemap)
 • corporatepagemanager (corporatepagemanager)
 • createnewwiki (createnewwiki)
 • createwikilimitsexempt (createwikilimitsexempt)
 • curatedcontent (curatedcontent)
 • curatedcontent-switchforadmins (curatedcontent-switchforadmins)
 • edithub (edithub)
 • emailsstorage (emailsstorage)
 • fandom-admin (fandom-admin)
 • first-edit-dialog-exempt (first-edit-dialog-exempt)
 • flags-administration (flags-administration)
 • forceview (forceview)
 • forum (forum)
 • imagereviewstats (imagereviewstats)
 • managewikiahome (managewikiahome)
 • metadata (metadata)
 • performancestats (performancestats)
 • protectsite-nolimit (protectsite-nolimit)
 • renameanotheruser (renameanotheruser)
 • restricted_promote (restricted_promote)
 • restrictsession (restrictsession)
 • schedule-update-special-pages (schedule-update-special-pages)
 • specialvideohandler (specialvideohandler)
 • taskmanager (taskmanager)
 • tasks-user (tasks-user)
 • textregex (textregex)
 • userdata (userdata)
 • wikianavglobal (wikianavglobal)
 • wikianavlocal (wikianavlocal)
 • wikiaquiz (wikiaquiz)
 • wteditimagelist (wteditimagelist)
 • Możliwość dodawania do grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, Moderatorzy treści, Moderatorzy czatu, Moderatorzy dyskusji, News and Stories Wordpress access, Globalni moderatorzy Dyskusji oraz Wolontariusze treści
 • Możliwość usuwania z grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, Moderatorzy treści, Moderatorzy czatu, Moderatorzy dyskusji, News and Stories Wordpress access, Globalni moderatorzy Dyskusji oraz Wolontariusze treści
Administratorzy
(lista członków grupy)
 • Allows access to Special:GameGuidesContent (gameguidescontent)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie wysyłania wiadomości przez użytkownika (blockemail)
 • Can archive wall posts (wallarchive)
 • Can delete videos (specialvideosdelete)
 • Can edit the old, archived forums (forumoldedit)
 • Can edit wall posts (walledit)
 • Can move article comments (commentmove)
 • Can move wall messages (wallmessagemove)
 • Dostęp do Panelu Administratora (admindashboard)
 • Dostęp do czynności zabezpieczonych pytaniem o treść obrazka lub rozwiązanie zadania, z pominięciem tego zabezpieczenia (skipcaptcha)
 • Dostęp do zarządzania (Semantyczna MediaWiki) (smw-admin)
 • Edit access to maintain allowed regular expressions and patterns (Semantic MediaWiki) (smw-patternedit)
 • Edycja blogów (blog-articles-edit)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
 • Edycja wyglądu wiki przy użyciu Kreatora motywu. (themedesigner)
 • Edycja zabezpieczonych pól formularzy (editrestrictedfields)
 • Edycja zarchiwizowanych stron dyskusji (editwallarchivedpages)
 • Edytowanie komentarzy (commentedit)
 • Exempt from site-wide action restrictions (protectsite-exempt)
 • Has admin access to the forums (forumadmin)
 • Import stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Kasowanie wątków na Tablicy Wiadomości (walladmindelete)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach (reupload-shared)
 • Ma dostęp do panelu analitycznego (analytics)
 • Może przełączać rozszerzenia dostępne na Specjalna:Rozszerzenia wiki (wikifeatures)
 • Może wyrzucać i blokować użytkowników czatu (chatmoderator)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Nie dotyczą go ograniczenia czarnej listy zabronionych tytułów stron (tboverride)
 • Obejście automatycznych blokad proxy (proxyunbannable)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów, adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzonych” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji, bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Preview how a wiki mainpage looks in the Game Guides app (gameguidespreview)
 • Przenoszenie blogów (blog-articles-move)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (renameprofilev3)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Szybkie wycofanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował jakąś stronę (rollback)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Usuwanie komentarzy (commentdelete)
 • Usuwanie komentarzy pod artykułami na blogach (blog-comments-delete)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron użytkowników (deleteprofilev3)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Usuwanie wątków z Tablicy Wiadomości (wallremove)
 • Użytkownik ma prawa administratora na czacie (chatadmin)
 • Użytkownik może wysłać prośbę o zrzut bazy danych na żądanie za pomocą Specjalna:Statystyka (dumpsondemand)
 • Użytkownik może zdobywać punkty za odznaczenia (nadpisuje uprawnienie uniemożliwiające) (achievements-explicit)
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Włączanie komentarzy do blogów (blog-comments-toggle)
 • Zabezpieczanie wpisów na blogach (blog-articles-protect)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i dostęp do edycji zabezpieczonych stron (protect)
 • Zwiększony limit w zapytaniach, wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • becp_user (becp_user)
 • canremovemap (canremovemap)
 • curatedcontent (curatedcontent)
 • deleteinterfacetrusted (deleteinterfacetrusted)
 • flags-administration (flags-administration)
 • forum (forum)
 • places-enable-category-geolocation (places-enable-category-geolocation)
 • wikianavlocal (wikianavlocal)
 • wteditimagelist (wteditimagelist)
 • Możliwość dodawania do grup: Moderatorzy czatu oraz Moderatorzy dyskusji
 • Możliwość usuwania z grup: Moderatorzy czatu oraz Moderatorzy dyskusji
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy Administratorzy
Moderatorzy dyskusji
(lista członków grupy)
 • Can archive wall posts (wallarchive)
 • Can edit wall posts (walledit)
 • Can move article comments (commentmove)
 • Can move wall messages (wallmessagemove)
 • Dostęp do Panelu Administratora (admindashboard)
 • Edytowanie komentarzy (commentedit)
 • Has admin access to the forums (forumadmin)
 • Może wyrzucać i blokować użytkowników czatu (chatmoderator)
 • Usuwanie komentarzy (commentdelete)
 • Usuwanie komentarzy pod artykułami na blogach (blog-comments-delete)
 • Usuwanie wątków z Tablicy Wiadomości (wallremove)
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy Moderatorzy dyskusji
Tłumacze Fandomu
(lista członków grupy)
 • Udostępnia Special:SendEmail (access-sendemail)
Użytkownicy
(lista członków grupy)
 • Czyszczenie pamięci podręcznej stron bez pytania o potwierdzenie (purge)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Edycja stron (edit)
 • Geokodowanie (geocode)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach (reupload-shared)
 • Może przeglądać Specjalna:Rozszerzenia wiki (wikifeaturesview)
 • MultiFileUploader (MultiFileUploader)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Rozmawiaj z innymi użytkownikami za pomocą czatu (chat)
 • Tworzenie nowych klas semantycznych (createclass)
 • Tworzenie stron (nie będących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Udostępnia kreator pozwalający na konwersję nieprzenośnych infoboksów na nową składnię (templatedraft)
 • Udostępnia środowisko testowe przeglądu treści (content-review-test-mode)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • edittemplates (edittemplates)
 • polls:vote (polls:vote)
 • torunblocked (torunblocked)
FANDOM Utilities
(lista członków grupy)
 • Access to COPPA review tool (wdacreview)
 • Allows access to Special:Newwikis (newwikislist)
 • Allows access to Special:WhereIsExtension (WhereIsExtension)
 • Edycja informacji innych użytkowników (editaccount)
 • Handle COPPA reports (coppatool)
 • Logowanie jako inny użytkownik (piggyback)
 • Manage DMCA requests (dmcarequestmanagement)
 • Podgląd i odtwarzanie wersji ukrytych przed administratorami (suppressrevision)
 • Podgląd rejestru ukrywania (suppressionlog)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Przeglądanie ustawień preferencji użytkowników (lookupuser)
 • Quickly grant rights when approving adoption requests (quickadopt)
 • Quickly revert and delete spam and vandalism (quicktools)
 • Send messages to all the wikis (messagetool)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Trwałe usuwanie wątków na Tablicy Wiadomości (walldelete)
 • Udostępnia Special:Chatfailover (chatfailover)
 • Udostępnia kreator pozwalający na konwersję nieprzenośnych infoboksów na nową składnię (templatedraft)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Zmiana ustawień wewnętrznych wiki (wikifactory)
 • editinterfacetrusted (editinterfacetrusted)
 • exportuserdata (exportuserdata)
 • first-edit-dialog-exempt (first-edit-dialog-exempt)
 • imagereviewstats (imagereviewstats)
 • managewikiahome (managewikiahome)
 • restrictsession (restrictsession)
 • taskmanager (taskmanager)
 • taskmanager-action (taskmanager-action)
 • tasks-user (tasks-user)
 • usermanagement (usermanagement)
 • Możliwość dodawania do grup: Boty, Administratorzy, rollback, Biurokraci, Helperzy, Spam Obliteration and Prevention, bot-global, restricted-login, Moderatorzy treści, Wolontariusze treści, council, authenticated, Volunteer Developers, Menadżerowie Wiki, Członkowie Zespołu Treści, Vanguards, Globalni moderatorzy Dyskusji, CheckUser, Moderatorzy dyskusji, Moderatorzy czatu, Tłumacze Fandomu, Kontrolerzy obrazów, News and Stories Wordpress access oraz Administrator narzędzia Wniosku o bycie zapomnianym
 • Możliwość usuwania z grup: Boty, Administratorzy, rollback, Biurokraci, FANDOM Staff, FANDOM Utilities, Helperzy, Spam Obliteration and Prevention, bot-global, Moderatorzy treści, Wolontariusze treści, council, authenticated, Volunteer Developers, Menadżerowie Wiki, Członkowie Zespołu Treści, Vanguards, Globalni moderatorzy Dyskusji, CheckUser, Moderatorzy dyskusji, Moderatorzy czatu, Sprawdzający treść, Tłumacze Fandomu, Kontrolerzy obrazów, News and Stories Wordpress access oraz Administrator narzędzia Wniosku o bycie zapomnianym
Vanguards
(lista członków grupy)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Może przełączać rozszerzenia dostępne na Specjalna:Rozszerzenia wiki (wikifeatures)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i dostęp do edycji zabezpieczonych stron (protect)
 • first-edit-dialog-exempt (first-edit-dialog-exempt)
 • schedule-update-special-pages (schedule-update-special-pages)
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy Vanguards
Volunteer Developers
(lista członków grupy)
 • Oznacza użytkownika, jako „dewelopera-wolontariusza” w profilu użytkownika (voldev)
 • Udostępnia kreator pozwalający na konwersję nieprzenośnych infoboksów na nową składnię (templatedraft)
Menadżerowie Wiki
(lista członków grupy)
 • Allows access to Special:GameGuidesContent (gameguidescontent)
 • Allows access to Special:InterwikiEdit (InterwikiEdit)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie wysyłania wiadomości przez użytkownika (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Bypass all abusefilters (abusefilter-bypass)
 • Can archive wall posts (wallarchive)
 • Can delete videos (specialvideosdelete)
 • Can delete wall messages with one click (wallfastadmindelete)
 • Can edit the old, archived forums (forumoldedit)
 • Can edit wall posts (walledit)
 • Can move article comments (commentmove)
 • Can move wall messages (wallmessagemove)
 • Can upload videos (videoupload)
 • Cannot be blocked (unblockable)
 • Dostęp do Panelu Administratora (admindashboard)
 • Dostęp do czynności zabezpieczonych pytaniem o treść obrazka lub rozwiązanie zadania, z pominięciem tego zabezpieczenia (skipcaptcha)
 • Dostęp do zarządzania (Semantyczna MediaWiki) (smw-admin)
 • Edit access to maintain allowed regular expressions and patterns (Semantic MediaWiki) (smw-patternedit)
 • Edycja blogów (blog-articles-edit)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
 • Edycja wyglądu wiki przy użyciu Kreatora motywu. (themedesigner)
 • Edycja zabezpieczonych pól formularzy (editrestrictedfields)
 • Edycja zarchiwizowanych stron dyskusji (editwallarchivedpages)
 • Edytowanie komentarzy (commentedit)
 • Edytowanie profili innych użytkowników (editprofilev3)
 • Edytowanie strony na wielu wiki na raz (multiwikiedit)
 • Exempt from site-wide action restrictions (protectsite-exempt)
 • Flags user as exempt from welcome tool messages (welcomeexempt)
 • Geokodowanie (geocode)
 • Has admin access to the forums (forumadmin)
 • Import stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Import stron z innych wiki (import)
 • Kasowanie wątków na Tablicy Wiadomości (walladmindelete)
 • Kontroluj zachowanie memcached przez parametry żądania (mcachepurge)
 • Limit actions that can be preformed for some groups for a limited time (protectsite)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach (reupload-shared)
 • Ma dostęp do panelu analitycznego (analytics)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Może przełączać rozszerzenia dostępne na Specjalna:Rozszerzenia wiki (wikifeatures)
 • Może wyrzucać i blokować użytkowników czatu (chatmoderator)
 • Może wyświetlać Staff-Log (stafflog)
 • Może wyświetlać działania adresów IP na wszystkich wiki (multilookup)
 • Może wyświetlać edycje użytkownika w całej sieci Fandomu (lookupcontribs)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Nie dotyczą go ograniczenia czarnej listy zabronionych tytułów stron (tboverride)
 • Nie pokazywać nazwy użytkownika w komunikatach o blokadzie (hideblockername)
 • Obejście automatycznych blokad proxy (proxyunbannable)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów, adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzonych” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji, bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Preview how a wiki mainpage looks in the Game Guides app (gameguidespreview)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Przeglądanie ustawień preferencji użytkowników (lookupuser)
 • Przenoszenie blogów (blog-articles-move)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (renameprofilev3)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Quickly revert and delete spam and vandalism (quicktools)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Szybkie wycofanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował jakąś stronę (rollback)
 • Tworzenie stron (nie będących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Udostępnia Special:SendEmail (access-sendemail)
 • Udostępnia kreator pozwalający na konwersję nieprzenośnych infoboksów na nową składnię (templatedraft)
 • Umożliwia czyszczenie profili użytkowników jednym kliknięciem (clearuserprofile)
 • Umożliwia dostęp do Specjalna:Discussions (specialdiscussions)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Umożliwia tworzenie i edytowanie platynowych odznaczeń (platinum)
 • Usuwanie awatarów użytkowników (removeavatar)
 • Usuwanie komentarzy (commentdelete)
 • Usuwanie komentarzy pod artykułami na blogach (blog-comments-delete)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron użytkowników (deleteprofilev3)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Usuwanie wielu stron na jednej wiki lub jednej strony na wielu wiki (multidelete)
 • Usuwanie wątków z Tablicy Wiadomości (wallremove)
 • Użytkownik ma prawa pracownika Fandomu na czacie (chatstaff)
 • Użytkownik może wysłać prośbę o zrzut bazy danych na żądanie za pomocą Specjalna:Statystyka (dumpsondemand)
 • Użytkownik nie może zdobywać punktów za odznaczenia (achievements-exempt)
 • Wyłączony z blokad Phalanx (phalanxexempt)
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Włączanie komentarzy do blogów (blog-comments-toggle)
 • Zabezpieczanie wpisów na blogach (blog-articles-protect)
 • Zarządzenie globalnymi blokadami i filtrami spamu (phalanx)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i dostęp do edycji zabezpieczonych stron (protect)
 • Znajdowanie stron na wielu wiki (multiwikifinder)
 • Zobacz Specjalna:Rejestr dyskusji (specialdiscussionslog)
 • Zwiększony limit w zapytaniach, wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • canremovemap (canremovemap)
 • createwikilimitsexempt (createwikilimitsexempt)
 • curatedcontent (curatedcontent)
 • edithub (edithub)
 • editinterfacetrusted (editinterfacetrusted)
 • first-edit-dialog-exempt (first-edit-dialog-exempt)
 • flags-administration (flags-administration)
 • forum (forum)
 • performancestats (performancestats)
 • protectsite-nolimit (protectsite-nolimit)
 • restricted_promote (restricted_promote)
 • schedule-update-special-pages (schedule-update-special-pages)
 • taskmanager (taskmanager)
 • tasks-user (tasks-user)
 • wikianavlocal (wikianavlocal)
 • wteditimagelist (wteditimagelist)
 • Możliwość dodawania do grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, Moderatorzy treści, Moderatorzy czatu oraz Moderatorzy dyskusji
 • Możliwość usuwania z grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, Moderatorzy treści, Moderatorzy czatu oraz Moderatorzy dyskusji


 • Przyznane uprawnienie
 • Odebrane uprawnienie
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.