FANDOM


W tym miejscu dostępna jest lista komunikatów systemowych, które są dostępne w przestrzeni nazw MediaWiki. Ze względów bezpieczeństwa, nie wszystkie wiadomości MediaWiki są dostępne do edycji (zobacz tę stronę, aby uzyskać więcej informacji). Jeśli są tu komunikaty, które uważasz, że powinny być edytowalne lub potrzebujesz dopasować istniejący komunikat, daj znać pracownikom FANDOMU.

Filtr
Filtrowanie według stanu modyfikacji:    
Pierwsza strona
Pierwsza strona
Ostatnia strona
Ostatnia strona
Nazwa Tekst domyślny
Tekst obecny
googleSearchResults (dyskusja)<GoogleSearchResults>
abusefilter-edit-builder-funcs-substr (dyskusja)Fragment ciągu znaków (substr)
abusefilter-edit-builder-group-funcs (dyskusja)Funkcje
abusefilter-edit-builder-group-misc (dyskusja)Różne
abusefilter-edit-builder-group-op-arithmetic (dyskusja)Operatory arytmetyczne
abusefilter-edit-builder-group-op-bool (dyskusja)Operatory boolowskie
abusefilter-edit-builder-group-op-comparison (dyskusja)Operatory porównania
abusefilter-edit-builder-group-vars (dyskusja)Zmienne
abusefilter-edit-builder-misc-cond (dyskusja)Warunkowo (if X then Y else Z)
abusefilter-edit-builder-misc-contains (dyskusja)Lewy ciąg znaków zawiera prawy (contains)
abusefilter-edit-builder-misc-in (dyskusja)zawiera ciąg znaków (in)
abusefilter-edit-builder-misc-irlike (dyskusja)Pasujące do wyrażenia regularnego, wielkość liter (irlike)
abusefilter-edit-builder-misc-like (dyskusja)Dopasowane wzorce (like)
abusefilter-edit-builder-misc-rlike (dyskusja)Dopasowane wzorce wyrażenia regularnego (rlike)
abusefilter-edit-builder-misc-stringlit (dyskusja)Łańcuch znaków ("")
abusefilter-edit-builder-misc-tern (dyskusja)Operator warunkowy (X ? Y : Z)
abusefilter-edit-builder-op-arithmetic-addition (dyskusja)Dodawanie (+)
abusefilter-edit-builder-op-arithmetic-divide (dyskusja)Dzielenie (/)
abusefilter-edit-builder-op-arithmetic-modulo (dyskusja)Modulo (%)
abusefilter-edit-builder-op-arithmetic-multiplication (dyskusja)Mnożenie (*)
abusefilter-edit-builder-op-arithmetic-pow (dyskusja)Potęga (**)
abusefilter-edit-builder-op-arithmetic-subtraction (dyskusja)Odejmowanie (-)
abusefilter-edit-builder-op-bool-and (dyskusja)Koniunkcja (&)
abusefilter-edit-builder-op-bool-not (dyskusja)Negacja (!)
abusefilter-edit-builder-op-bool-or (dyskusja)Alternatywa (|)
abusefilter-edit-builder-op-bool-xor (dyskusja)Alternatywa wykluczająca (^)
abusefilter-edit-builder-op-comparison-equal (dyskusja)Równoważny (==)
abusefilter-edit-builder-op-comparison-gt (dyskusja)Większy niż (>)
abusefilter-edit-builder-op-comparison-gte (dyskusja)Większy niż lub równy (>=)
abusefilter-edit-builder-op-comparison-lt (dyskusja)Mniejszy niż (<)
abusefilter-edit-builder-op-comparison-lte (dyskusja)Mniejszy niż lub równy (<=)
abusefilter-edit-builder-op-comparison-notequal (dyskusja)Różny od (!=)
abusefilter-edit-builder-select (dyskusja)Wybierz opcję, aby wkleić ją na pozycji kursora
abusefilter-edit-builder-vars-accountname (dyskusja)Nazwa konta (on account creation)
abusefilter-edit-builder-vars-action (dyskusja)Akcja
abusefilter-edit-builder-vars-addedlines (dyskusja)Linie dodane podczas edycji
abusefilter-edit-builder-vars-article-id (dyskusja)ID strony
abusefilter-edit-builder-vars-article-ns (dyskusja)Przestrzeń nazw strony
abusefilter-edit-builder-vars-article-prefixedtext (dyskusja)Pełny tytuł strony
abusefilter-edit-builder-vars-article-text (dyskusja)Tytuł strony (bez przestrzeni nazw)
abusefilter-edit-builder-vars-delta (dyskusja)Rozmiar zmiany podczas edycji
abusefilter-edit-builder-vars-diff (dyskusja)Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji
abusefilter-edit-builder-vars-file-sha1 (dyskusja)Skrót SHA1 zawartości pliku
abusefilter-edit-builder-vars-minor-edit (dyskusja)Czy edycja oznaczona jest jako drobna
abusefilter-edit-builder-vars-movedfrom-id (dyskusja)ID źródła przenoszonej strony
abusefilter-edit-builder-vars-movedfrom-ns (dyskusja)Przestrzeń nazw źródła przenoszonej strony
abusefilter-edit-builder-vars-movedfrom-prefixedtext (dyskusja)Pełny tytuł źródła przenoszonej strony
abusefilter-edit-builder-vars-movedfrom-text (dyskusja)Tytuł źródła przenoszonej strony
Pierwsza strona
Pierwsza strona
Ostatnia strona
Ostatnia strona
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.